Bekijk de WOZ-waarde online

De WOZ-waarde van woningen (voor kalenderkaar 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015) zijn voor iedereen inzichtelijk via het WOZ-waardeloket.  In dit loket wordt de WOZ-waarde opgenomen van alle woningen die in Nederland zijn gelegen, nog niet alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten. Voor Maasdriel zijn de waardes wel in te zien.
Dit WOZ-waardeloket kunt u raadplegen via www.woz-waardeloket.nl

In dit WOZ-waardeloket wordt per woning de WOZ-waarde gepresenteerd in samenhang met gegevens uit andere (basis)registraties, zoals kenmerken uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), een kaart of luchtfoto.

In het WOZ-waardeloket opgenomen gegevens

In het loket worden uitsluitend WOZ-waarden getoond:

  • van woningen, dat wil zeggen WOZ-objecten met een gebruikscode 10, 11 of 12;
  • met de waardepeildatum 1 januari 2015 (en volgend jaar wordt daar de waardepeildatum 1 januari 2016 aan toegevoegd);
  • de geldende WOZ-waarde, zoals deze is vastgesteld en eventueel later is bijgesteld op grond van bezwaar of beroep.