Opdracht realisatie MFC Heerewaarden ondertekend, start bouw begin 2017

Met het ondertekenen van de opdracht op maandag 26 september is de daadwerkelijke realisatie van MFC Heerewaarden begonnen. Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. B.V. heeft opdracht gekregen van de gemeente Maasdriel en start begin 2017 met de bouw.

Voor de gelegenheid was de voetbalkantine van SV Heerewaarden het toneel van de formele ondertekening. Op deze locatie wordt het MFC straks gebouwd. In bijzijn van de toekomstige gebruikers tekenden wethouder De Vreede en Dhr. Goesten de opdracht voor realisatie.

ondertekening-opdracht-bouw-mfc-heerewaardenOpdracht
Het ondertekenen van het contract is een mijlpaal binnen een intensief traject. In samenspraak met de architect is begin dit jaar een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis hiervan is er een aanbesteding geweest, waar Goesten als winnaar uit de bus is gekomen. Naast het bouwen van het MFC, gaat Goesten in samenspraak met de gebruikers het ontwerp verder uitwerken. Ook nemen zij de oude school en dorpshuis van de gemeente over en dragen ze zorg voor de herontwikkeling van deze locaties.

Beheer & Organisatie
Ook de gebruikers hebben de afgelopen weken een mijlpaal bereikt. In samenspraak met elkaar zijn afspraken gemaakt over het toekomstige beheer en hoe dit georganiseerd gaat worden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een organisatiemodel. Nu de realisatie daadwerkelijk start is de volgende stap het oprichten van een exploitatiestichting. De toekomstige gebruikers gaan de komende weken / maanden aan de slag om deze stichting op te richten waarvoor een stichtingsbestuur wordt samengesteld.

Buitenruimte
Naast het gebouw worden ook de buitenruimte en sportvelden rondom het MFC opnieuw ingericht. Het definitieve ontwerp hiervan is inmiddels vastgesteld door de toekomstige gebruikers. De realisatie van de buitenruimte wordt gelijktijdig opgepakt met de realisatie van het MFC.

Start
Met het bereiken van overeenstemming op deze verschillende onderdelen kan de daadwerkelijke realisatie van MFC Heerewaarden van start. De start van de bouw en de aanleg van de buitenruimte is gepland voor begin 2017. De voorbereidende werkzaamheden gaan echter al eerder van start. Zo zal dit najaar de greppel langs het voetbalveld vast worden gedempt om later zetting te voorkomen, wordt er tijdelijk huisvesting gerealiseerd voor de voetbal en de tennis en wordt het huidige clubgebouw gesloopt.