Vijf jaar herstructurering tuinbouw Bommelerwaard boekt resultaat

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is nu vijf jaar bezig met de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. Om de resultaten te tonen, werd op woensdag 18 mei een werkbezoek voor bestuurders geoganiseerd. Het bezoek stond in het teken van ondernemerschap van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard.

Het PHTB leidde het bezoek rond door het gebied en bezocht highlights van de herstructurering. Teun Biemond, directeur PHTB: “Het is belangrijk om politiek beslissers te laten zien wat we hier realiseren met betrekking tot de herstructurering van de tuinbouw, want dat is inmiddels na vijf jaar veel: er is bijna 55 hectare kassen gesloopt en 28,5 hectare gebouwd in de Bommelerwaard. Daarnaast zijn vergunningen verleend voor drie bedrijven om nieuw te bouwen, in totaal goed voor bijna 18 hectares.”

Landschap en verkeersveiligheid
De herstructurering beslaat ook groen en wegen in de regio. Biemond: “Om de tuinbouw landschappelijk goed in te passen en de leefbaarheid voor inwoners te vergroten, is onder andere 2,3 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd en zijn we bezig met het landschappelijk inpassen van tuinbouwgebied zoals de Pronkgronden bij Poederoijen. De leefbaarheid in de Bommelerwaard hebben we in samenwerking met de gemeente Zaltbommel vergroot door de aanleg van bijna een kilometer nieuw, veilig fietspad. Daarnaast zorgt het PHTB voor de herontwikkeling van oud tuinbouwgebied zoals Uilenvlugt in Brakel. Hier is glas weggehaald en wordt het gebied nu gebruikt voor de ontwikkeling van tien woningen.”

Innovatieve ondernemer Lies van Wijk
Het ondernemerschap van de tuinbouwers in de Bommelerwaard wordt gekenmerkt door innovatie. De bestuurders bezochten daarom samen met het PHTB kweker Lies van Wijk bij zijn bedrijf Chrywijk. In Brakel richt Van Wijk zich op de Bouvardia-teelt: “Voor Bouvardia ontwikkelden we een unieke teeltwijze en productkwaliteit. Dit zijn belangrijke voorwaarden om je te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Tuinbouwbedrijven ondernemen in een constant veranderende markt; daarom moeten wij wel innoveren met een flexibele insteek.” Het PHTB ondersteunt innovatieve tuinbouwers bij verplaatsing en uitbreiding van hun bedrijf binnen de Bommelerwaard.

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is het centrale punt voor vragen over en uitvoering van de tuinbouwherstructurering in de Bommelerwaard. Het PHTB wil het duurzaam perspectief voor de tuinbouwsector vergroten; de leefbaarheid in en rond de herstructureringsgebieden verbeteren en de landschappelijke kwaliteit van de Bommelerwaard verbeteren. Het PHTB is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. Vragen, opmerkingen of verzoeken? Neem contact op met PHTB: bel 0418-681700 of mail [email protected]. Meer informatie: www.phtb.nl.