Hoge Raad geadviseerd om de Staat in het ongelijk te stellen

De gemeenten Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel zijn op 24 november 2014 door het Gerechtshof in het gelijk gesteld ten aanzien van de schadevergoeding naar aanleiding van de stroomstoring. De Staat heeft besloten deze zaak voor te leggen aan de Hoge Raad.

De gemeenten Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel hebben bij de Staat een schadeclaim ingediend in verband met de gevolgen van de stroomstoring in december 2007. Omdat de Staat de schade niet volledig wenste te vergoeden, hebben de gemeenten geprocedeerd. Bij de rechtbank vonden de gemeenten geen gehoor. In hoger beroep bij het Gerechtshof wel. Dat stelde de gemeenten op 25 november 2014 in het gelijk.

De staat is naar de Hoge Raad gestapt. De interne adviseur van de Hoge Raad (Advocaat-Generaal) adviseert het beroep van de Staat af te wijzen.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt op 16 september 2016 verwacht.