Uniek lokaal platform gaat online

KijkopBommelerwaard.nl
Vrijdag 29 april gaat een uniek platform van start dat zich helemaal richt op de regio Bommelerwaard. Het doel van dit online platform is om de lokale gemeenschap te stimuleren. Winkels, bedrijven, de lokale overheid en instellingen, maar ook verenigingen en inwoners kunnen heel gemakkelijk via het online platform communiceren.

“In deze tijd van steeds verder gaande globalisering blijkt er steeds meer behoefte te bestaan aan lokale betrokkenheid. Lokale organisaties zoeken naast de traditionele communicatiemiddelen – zoals bijvoorbeeld nieuwsbladen – naar online mogelijkheden om dagelijks met hun doelgroepen in contact te staan. Inwoners op hun beurt willen snel en gemakkelijk 24/7 worden geïnformeerd over zaken die lokaal spelen”, zo stellen initiatiefnemer Regiomedia B.V.

Zelf gemakkelijk informatie plaatsen
“Zij krijgen nu actieve communicatiemogelijkheden. Aanbieders van informatie kunnen heel gemakkelijk inloggen op het platform en vanaf pc, tablet of smart Phone hun informatie plaatsen. Zo is bijvoorbeeld een winkelier in staat om dagelijks aanbiedingen te plaatsen of producten en diensten uit te lichten. De lokale overheid kan eveneens dagelijks in contact zijn met inwoners en dat geldt ook voor verenigingen, die frequent hun activiteiten kunnen uitlichten”.

Direct reageren
Inwoners kunnen op hun beurt gebruiksvriendelijk aanbiedingen van lokale partijen filteren op basis van hun eigen belangstelling en daarop direct reageren. Bezoekers van KijkopBommelerwaard.nl worden via nieuwsberichten op de hoogte gehouden van wat er lokaal speelt.

Het Nieuwe Winkelen
Het platform sluit met deze mogelijkheden aan op de ideeën rond het zogeheten ‘Nieuwe Winkelen’. Het is een antwoord op de behoefte die consumenten hebben. Zij willen 24/7 online kunnen zien wat er te koop is. Dat kunnen ze landelijk, zelfs mondiaal. Maar het liefste kopen ze lokaal omdat dit vertrouwd is en uiteindelijk meer mogelijkheden biedt. Ook krijgen steeds meer mensen door dat een goed winkelbestand mede zorgt voor een prettige leefbaarheid. Ze beseffen dat ze de lokale winkels en andere aanbieders dan wel hun klandizie moeten gunnen. De winkeliers en andere aanbieders realiseren zich op hun beurt dat ze actiever naar hun klanten moeten zijn. Ze moeten duidelijk en feitelijk continu communiceren wat ze te bieden hebben. De consumenten informeren over nieuwe zaken, speciale producten en diensten.