Lintjesregen 2016 gemeente Maasdriel

In Maasdriel ontvingen dit jaar 4 mensen een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Van Kooten heeft op dinsdagmorgen 4 inwoners thuis verrast.

Allen zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjes-2016


Van links naar rechts: de heer De Leeuw, de heer Verkuil, mevrouw Rooijens-Kaastra, de heer van der Meijden en burgemeester Van Kooten

De heer G.M. Verkuil

Bijzondere verdiensten

 • 1970 – heden: publicist, schreef groot aantal artikelen en boeken over de streek, markante bewoners, bedrijven en organisaties. Ook hield hij veel lezingen. Daarnaast was hij betrokken bij dialectonderzoek
 • 1980 – heden: medeoprichter van  en actief vrijwilliger bij de dorpsraad van Alem
 • 1980 – heden: bestuurslid van de Stichting Concours Hippique en van de Stichting Hippisch Centrum Bommelerwaard.
 • 1990-2015: lid van de Historische Kring Bommelerwaard. Verzorgde lezingen, veelal over de situatie in de Bommelerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • 1990 – heden: vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Maasdriel. Verzorgt lezingen en presentaties voor leden
 • 1998 – 2006: vrijwilliger bij de lokale omroep Maasdriel en bij het Brabants Dagblad
 • 2014 – 2015: vrijwilliger ten behoeve van de herdenking van 70 jaar bevrijding Zaltbommel. Schreef artikelen voor huis-aan-huis herdenkingsmagazine

Daarnaast was decorandus tussen 1965 en 1970 voorzitter van de VVV Zaltbommel, organisator van jubilea bij de voetbalvereniging Alem, bestuurslid van de Rabobank Alem, bestuurslid van de Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard, lid van het  4 mei comité Alem, lid van de Structuurgroep Herstructurering Winkelapparaat Kerkdriel en aanspreekpunt voor het Brabants Dagblad editie Bommelerwaard. Was enige tijd actief als gemeenteraadslid te Zaltbommel na het plotselinge overlijden van 2 raadsleden. Decorandus is in het bezit van de stadspenning van de gemeente Zaltbommel.

Mevrouw A.A. Rooijens-Kaastra

Bijzondere verdiensten

 • 1982 – heden: diaken (1982-1994), vrijwilliger, ouderling (2013-heden) bij de Hervormde Gemeente Well/Ammerzoden. Heeft jaren de kinderkerk geleid, verzorgde de bloemendienst, bracht de bandrecorder rond, verrichtte en verricht bezoekwerk, verricht activiteiten voor het onderhoudsfonds en zet zich in voor de jaarlijkse rommelmarkt.
 • 1985 – 1995: vrijwilliger bij Peuterspeelzaal Ammerzoden
 • 1999 – heden: actief lid en enkele jaren bestuurslid van de EHBO-vereniging in Ammerzoden-Well. Ze helpt o.a mee bij plaatselijke evenementen en bij praktijklessen voor de jeugd
 • 2007 – heden: vrijwilliger bij verzorgingstehuis Het Zonnelied te Ammerzoden
 • 2013 – heden: leraar blokfluitles op basisschool de Hoeksteen en voor muziekvereniging OBK. Verder is ze actief invaller lady-speaker bij concerten.

De heer H.A.M. van der Meijden

Bijzondere verdiensten

 • 1990 – heden: bestuurslid en penningmeester van en vrijwilliger bij buurtvereniging De Eendracht in Kerkdriel. De vereniging organiseert jaarlijks circa 15 activiteiten voor jong en oud
 • 2010 – heden: vrijwilliger van de Heilige Martinuskerk in Kerkdriel.Hij is actief als collectant tijdens avondwakevieringen en is lid van de  Vouwgroep.

De heer G.A. de Leeuw

Bijzondere verdiensten

 • 1980 – 1995: plaatsvervangend dirigent van de Janson Band.
 • 1980 – heden: reservedirigent (1980-2000) en trombonedocent (1980-heden) van fanfare Koninklijke Harmonie Semper Crescendo te Maasdriel. Hij geeft leerlingen thuis muziekles, zowel individueel als in groepsverband
 • 1982: organisator van activiteiten ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van voetbalvereniging DSC te Kerkdriel en initiatiefnemer en schrijver van de kroniek ‘Hup Drielleke”.
 • 1982 – 1990: bestuurslid van de Oranjevereniging Kerkdriel. Hij zette zich in voor het bedenken en de organisatie van allerlei activiteiten rondom Koninginnedag en 5 mei, waaronder de Acht van Driel.
 • 2000 – heden: (muzikaal) ondersteuner van het orkest van theatergroep Theabelle uit Den Bosch (ontstaan vanuit 3 ziekenhuizen in Den Bosch). Hij stuurt het orkest aan tijdens repetities en geeft muzikale ondersteuning door mee te spelen als trombonist tijdens de repetities en de 2 jaarlijkse uitvoeringen.
 • 2005 – heden: lid van de redactiecommissie van de Stichting Driels Museum. Hij schrijft artikelen en zet zich zin in voor de vervaardiging van de Drielse Vertellingen, een jaarboek over de historie van Driel. Hij is auteur van ‘Maasdriel 1945-1980, een impressie – Och we meuge niet klage….’. Heeft  filmmateriaal van de St. Martinusparochie over Maasdriel uit 1955 laten renoveren en opnieuw ingesproken.
 • 2014 – heden: organisator, producer en begeleider van de kerstmusical van de Mgr. Zwijsenschool.