Samenwerkingsovereenkomst ROC Rivor, praktijkonderwijs van RSG Lingecollege in Tiel en De Brug in Zaltbommel

Op 18 februari is de samenwerkingsovereenkomst tussen het praktijkonderwijs van RSG Lingecollege (Tiel) en De Brug (Zaltbommel) met het ROC Rivor (Tiel) getekend. Leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen daarmee de mogelijkheid om aan de leerroute Entree van het ROC te gaan werken. De laatste twee schooljaren van het praktijkonderwijs kunnen voor dit traject worden ingezet, waarbij het laatste schooljaar op het praktijkonderwijs dan kan worden afgesloten met een erkend diploma. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarbij belangrijke partners in het arbeidstoeleidingstraject aanwezig waren, werd feestelijk ondersteund door de leerlingen die dit Entree-traject gaan doen. De uitstroomrichting Horeca heeft de catering voor haar rekening genomen. Ook deze gelegenheid is aangegrepen om een praktijkervaring rijker te worden.

Groot voordeel voor de leerling
Het grote voordeel voor de leerlingen uit het praktijkonderwijs is, dat zij in hun vertrouwde omgeving met veel individuele begeleiding het traject kunnen doorlopen. Binnen het hele traject blijven leerlingen ingeschreven bij het praktijkonderwijs. Leerlingen in het examenjaar worden bij het ROC Rivor ingeschreven als examendeelnemer en zullen dat jaar moeten voldoen aan de eisen van het Entreeonderwijs om te kunnen slagen voor een diploma Entree.

Uitstroom en doorstroom
Het Entreediploma kan op twee manieren worden afgegeven enerzijds met uitstroom naar werk en anderzijds met doorstroomrecht naar niveau 2 van het MBO (ROC). In het voorbereidende jaar gaan de leerlingen op de Brug een keuze maken uit verschillende uitstroomprofielen (bouwen, wonen en onderhoud; verkoop/retail; dienstverlening en zorg; horeca, voeding en voedingsindustrie; installatie- en constructietechniek).

Over ROC Rivor
ROC Rivor is hét opleidingscentrum in Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingsplaatsen in Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel. ROC Rivor rust mensen toe voor samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, waaronder gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.

Over De Brug en RSG Lingecollege
De afdeling Praktijkonderwijs Lingecollege in Tiel en De Brug in Zaltbommel, een school voor Praktijkonderwijs in Zaltbommel met een regiofunctie voor de Bommelerwaard en Neerijnen, bieden leerlingen allerlei kansen. Leerlingen groeien door succes te ervaren en kunnen ontdekken waar hun mogelijkheden en talenten liggen. De Brug en RSG Lingecollege bereiden de leerlingen voor op de maatschappij, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Er zijn doorstroommogelijkheden naar VMBO en MBO en uitstroommogelijkheden naar arbeid.

Groepsfoto studenten Lingecollege en De Brug