Bedrijvenparkscan basis voor verbeteringen kwaliteit en duurzaamheid bedrijventerreinen

VNO-NCW en bedrijventerreinen in Rivierenland starten met bedrijvenparkscan
Kwaliteit van bedrijventerreinen is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Thema’s als bereikbaarheid en veiligheid hebben directe invloed op de concurrentiepositie van een bedrijf. Werkgeversvereniging VNO-NCW Midden gaat daarom samen met bedrijventerreinen in Rivierenland in kaart brengen wat het huidige en gewenste integrale kwaliteitsniveau is van de betreffende terreinen. Het gaat niet om de door gemeenten, provincie of externe adviseurs gewenste kwaliteit, maar om wat ondernemers of gebruikers zelf aangeven.

Belang vestigingsklimaat
Met meer dan 22.000 bedrijven in de regio vormt het bedrijfsleven in Rivierenland de motor van de regionale economie. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voor innovaties en voor productiviteitsgroei in de regio. Het bedrijfsleven draagt stevig bij aan de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn van de regio. Het realiseren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van de regionale economie. In dat kader wil VNO-NCW in Rivierenland de ontwikkeling en kwaliteit van bedrijventerreinen hoog op de agenda van de gemeentelijke  en provinciale politiek houden. De analyse en resultaten uit de scan zijn de basis om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van een bedrijventerrein en om met de gemeente, provincie en andere stakeholders te praten over commitment en financiering van verbeteringsacties. De kwaliteitsinformatie wordt ook toegankelijk voor bedrijven die zich in Rivierenland willen vestigen, waardoor zij een betere keuze kunnen maken voor het gewenste bedrijventerrein. Bedrijvenparkscan Door het invullen van een digitale vragenlijst geven ondernemers hun mening op acht thema’s die invloed hebben op het vestigingsklimaat: mobiliteit & bereikbaarheid, arbeidsmarkt, afzetmarkt, veiligheid, overheid, imago, omgeving en duurzaamheid. Per bedrijventerrein wordt in één oogopslag duidelijk welke specifieke factoren verbeterd kunnen worden. Een bedrijventerrein wordt met de scan vergelijkbaar met andere bedrijventerreinen binnen en buiten de regio. Stakeholders en gebruikers worden uitgedaagd om de kwaliteit van “hun” terreinen te verbeteren. Met de inzet om een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren bestendigen ze ook de waarde van de bedrijfspanden en commercieel onroerend goed.