Jongerengemeenteraad Zaltbommel in debat op donderdag 28 januari

Op donderdag 28 januari gaan onder het voorzitterschap van de burgemeester 8 groepen VWO-4 leerlingen van het Cambium College Zaltbommel met elkaar in debat. Elke groep (fractie) heeft samen met twee begeleidende raadsleden een maatschappelijk voorstel voor de gemeente Zaltbommel ontwikkeld. Tijdens de vergadering presenteren de groepen hun voorstel en gaan er met elkaar over in debat. Dan volgen er twee stemronden waaruit een winnend voorstel rolt.

De winnaars krijgen van de gemeenteraad een bedrag van 2.000 euro om hun voorstel uit te voeren. De vergadering van de jongerengemeenteraad begint om 19.00 uur in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. Omdat de raadzaal al vol zit met leerlingen wordt belangstellenden verzocht om de vergadering te volgen via de webcast op: gemeenteraadzaltbommel.nl Op het raadsinformatiesysteem van deze website staan ook alle voorstellen.

Generale repetitie
In september 2015 zijn de leerlingen samen met de raadsleden en de begeleidende docenten van het Cambium aan de slag gegaan. De afgelopen maanden hebben de leerlingen hun voorstellen uitgewerkt. Onderdelen van dit voorbereidingstraject waren een uitwerkdag met raadsleden op het stadskantoor in oktober en het bezoek aan de raadsvergadering in november. Op donderdag 21 januari vindt de generale repetitie plaats bij het Cambium. Een professionele debattrainer brengt de leerlingen daar de fijne kneepjes van het vak bij.

Democratische beginselen
De gemeenteraad vindt het belangrijk om jongeren te interesseren voor de gemeentepolitiek en onze democratische beginselen. Om dat nog meer te benadrukken, heeft de raad in overleg met het Cambium de opzet van de jongerengemeenteraad in vergelijking met de editie van 2014 gewijzigd. De voorstellen moeten allemaal een maatschappelijk thema hebben, dus nuttig zijn voor de inwoners van de gemeente. Verder is de rol van de raadsleden als coach en begeleider veel groter in vergelijking met 2014.

De avond ziet er als volgt uit:

Opening vergadering

Presentaties voorstellen.

Per voorstel 3 minuten, tijd wordt geklokt.

Debat
Over elk voorstel wordt afzonderlijk gedebatteerd. Maximaal 5 minuten per voorstel. Voorzitter nodigt de andere groepen uit om vragen te stellen.

Eerste stemronde
Burgemeester wijst twee leden stembureau aan. De leden assisteren de griffier bij het tellen van de stemmen en bewaken de afspraken over het stemmen. (de twee leden van het stembureau zijn al tijdens de generale repetitie op 21 januari geselecteerd).

Pauze
De eerste stemronde heeft een beeld opgeleverd over de haalbaarheid van de voorstellen. De fracties gaan onderling lobbyen om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor de tweede ronde.

Tweede stemronde


Afsluiting en huldiging winnend voorstel

Burgemeester dankt de aanwezigen voor hun inzet en reikt oorkonde uit aan de deelnemers van het winnende voorstel. En een oorkonde uit aan de plv. voorzitter van de gemeenteraad Fotomoment!