Gebiedsavond glastuinbouw Grote Ingh donderdag 14 januari

Voor de zeven tuinbouw-intensiveringsgebieden glastuinbouw wordt per gebied een wijzigingsplan gemaakt. Het gaat hierbij om Kerkwijk-Oost, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem-Oost, Brakel-Oost, Poederoijen en Grote Ingh. Bewoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Voor Grote Ingh is deze bijeenkomst op donderdag 14 januari 2016. De avond begint om 19.30 uur in MFC de Kreek, Wilgenpas 2 te Kerkdriel. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Inhoud van de avond

Tijdens de avond wordt in het kort de aanleiding en het doel van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) verteld. Daarna lichten we het proces toe; hoe komen we tot een wijzigingsplan en wat is uw rol daarin? Wij schetsen de uitgangspunten en kaders voor het wijzigingsplan. Daarna gaan we uiteen in kleinere groepen en gaan we aan de slag om het ontwerp te schetsen.

Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

Het PHTB (projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. Het maken van de wijzigingsplannen gebeurt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB) van het PHTB. Daarvoor is een tijdelijke projectorganisatie (TPO) in het leven geroepen waarin medewerkers van de verschillende overheden samenwerken.
U bereikt hen via [email protected] of (0418)-68 17 00. Meer informatie leest u opwww.tuinbouwbommelerwaard.nl.