Inzameling afval Avri rond jaarwisseling en in 2016

Er is een grote kans dat Avri restafval of groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) vanaf 2016 voortaan op een andere dag ophaalt.

De Avri heeft namelijk de ophaalroutes van het rest- en gft-afval aangepast. Bekijk daarom de afvalkalender voor 2016, zodat de container op de juiste dag aan de weg staat.
Ook als de Avri wel op dezelfde dag komt, kan het zijn dat het tijdstip van legen anders wordt. Om er zeker van te zijn dat de container geleegd wordt, dient deze uiterlijk om 7.30 uur aan de weg te staan.

De routewijzigingen zijn een gevolg van het beleid waarbij men betaalt per keer dat men de grijze container aanbiedt. Er staan sindsdien veel minder grijze containers aan de straat. Ook speelt mee dat de Avri-chauffeurs vier dagen van 9 uur werken in plaats van dagelijks 8 uur. Zij kunnen dus op één dag meer containers legen.

Inzameling afval volgens afvalkalender

In verband met de feestdagen kan het zijn dat het afval in de laatste weken van 2015 op een andere dag wordt opgehaald dan men gewend is. Kijk op uw afvalkalender voor de juiste informatie.

Openingstijden milieustraten rond de feestdagen

Op dinsdag 15 december en op oudejaarsdag 31 december sluiten de milieustraten in Geldermalsen, Tiel, Culemborg en Zaltbommel om 15.00 uur. Op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de milieustraten gesloten. Op de overige dagen in week 52 en 53 zijn de milieustraten open volgens de gebruikelijke openingstijden.

Papier- en textielcontainers afgesloten rond jaarwisseling

Enkele dagen voor de jaarwisseling sluit Avri alle openbare brengcontainers voor papier en textiel af tegen eventueel vandalisme. Na de jaarwisseling gaan de containers zo snel mogelijk weer open.

Kerstbomen

Kerstbomen kunnen gratis afgeleverd worden bij de milieustraat.
De boom mag ook in kleine stukken in de groene container (deksel moet gesloten zijn!).