Laatste editie lezen

 

Laatste foto’s bekijken

oliebollen

Oliebollen bij bakker Gremmee op Carnavalszaterdag

Kom aanstaande zaterdag naar bakker Gremmee voor heerlijke oliebollen. Per stuk € 0.85 en 11 voor Lees meer

Nieuw logo van Avri, ingesteld december 2011. Omdat Avri haar taken wil verbreden naar het onderhoud van de openbare ruimte werd de naam Afvalverwijdering Rivierenland niet meer passend geacht en is deze uit het logo verdwenen.

Aanslagen afvalstoffenheffing Avri: 2 aanslagen op één biljet

In de komende periode ontvangt u weer het aanslagbiljet lokale belastingen van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Lees meer